de kunst van het schrijven is

steeds zoveel te schrappen

dat duidelijk wordt wat

bedoeld wordt.